Kategori: Ders Konuları

Ders Konuları

Molekül Nedir?

3

Soru: Molekül nedir? Molekül, bileşik ve atom terimleri kafa karıştırıcı olabilir. Sizin için molekülün ne…

Ders Konuları

Alaşımlar – III

0

Çok kullanılan alaşımlar Bronz, insanoğlunun yaptığı en eski alaşımdır. Ağırlıkça yaklaşık 10:1 oranında bakır –…

Ders Konuları

Alaşımlar – II

0

Alaşımların yapısı Saf metallerin atom yapıları alaşımların özellikleri anlaşılmadan açıklanamaz. Dış görünüşlerinden anlaşılmamakla birlikte metaller…

Ders Konuları

Alaşımlar – I

0

Genel Tanım İlk alaşım olan Bronz (bakır ve kalay karışımı), İ.Ö. 3000’e doğru bulunmuştur. Günümüzde…

Ders Konuları

Halojenler

0

Halojenler, periyodik tablonun 7A grubunda bulunur ve ametallerin özel bir sınıfıdır.  Bu gruptaki elementlerin hepsinin elektronegatifliği yüksektir. Halojen…

Ders Konuları

Deney Raporu Teması

0

Eğer deneyiniz için bir rapor hazırlamanız gerekiyorsa belirli bir tema üzerinde çalışmak işinizi kolaylaştıracaktır. Aşağıda…

Ders Konuları

Kolloid Kimyası – III

0

Tanecik çeşidine göre kolloidlerin sınıflandırılması Kolloidal taneciklerin 1-100 nm arasında olduğunu biliyoruz. Bu aralıkta parçacık…

Ders Konuları

Kolloid kimyası – II

1

Dağıtıcı ortam ve dağılan fazın etkileşimine göre kolloidlerin sınıflandırılması Dağılan fazın dağıtıcı ortama afinitesine bağlı…