Kategori: Ders Konuları

Araştırma

Tautomerleşme Nedir?

1

Tautomer kelimesi Yunanca tauto-aynı ve meros-parça kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. “Bir molekülün, yapısındaki en az bir…