Kategori: Okul

Okul

Hidroliz Nedir?

0

Suyun da etkin olarak katıldığı kimyasal tepkimelere, hidroliz adı verilir. Anorganik kimyada bu terim, su…

Okul

Osmoz Nedir?

1

Birbirinden geçirgen zarla ayrılmış, farklı derişiklikte iki çözeltinin bazı durumlarda yer değiştirdiği görülür. Çözücü molekülleri,…

Okul

Sentez reaksiyonu nedir?

1

Sentez veya doğrudan birleşme reaksiyonları kimyasal reaksiyonların genel türlerinden bir tanesidir. Sentez reaksiyonlarında iki veya…

Okul

Kimyasal Reaksiyon Türleri

5

Bir kimyasal reaksiyonu kısaca bir veya birkaç saf maddenin belli koşullarda değişime uğrayarak başka madde…

Okul

Molekül Nedir?

2

Soru: Molekül nedir? Molekül, bileşik ve atom terimleri kafa karıştırıcı olabilir. Sizin için molekülün ne…

1 2 3