Kategori: Okul

Ders Konuları kataliz tepkimesi

Katalizör Nedir ?

0

Katalizör, kimyasal bir reaksiyonun aktivasyon enerjisini düşürerek tepkime hızını artıran ve tepkime sonrasında da kimyasal…

Ders Konuları

Hidroliz Nedir?

0

Suyun da etkin olarak katıldığı kimyasal tepkimelere, hidroliz adı verilir. Anorganik kimyada bu terim, su…

Ders Konuları

Osmoz Nedir?

1

Birbirinden geçirgen zarla ayrılmış, farklı derişiklikte iki çözeltinin bazı durumlarda yer değiştirdiği görülür. Çözücü molekülleri,…