Kimya Tanımlar Sözlüğü

Kimyasal Terimler Sözlüğü

Kimya alanında araştırma ve çalışma yapıyorsanız bazı temel kavramlara ve kimyasal terimlere aşina olmanız gerekmektedir. Bu yazımız içerisinde en temel kavramları kısaca açıklamaya çalışacağız. Kimyasal Tepkime (Reaksiyon) Nedir ? Kimyasal tepkime veya kimyasal reaksiyon yada reaksiyon olarak anılan kavram, iki veya daha fazla maddenin birbiri ile etkileşimi sonucunda kendi özelliklerini kaybederek yeni özellikte maddeler oluşturmasıdır. […]
Read More
Sekerin Suda Çözünmesi

Şekerin Suda Çözünmesi [Kimyasal mı Fiziksel mi?]

Şekerin suda çözünmesi fiziksel bir değişime mi örnektir yoksa kimyasal bir değişime mi ? Bu oldukça tartışmalı bir konu ancak kimyasal ve fiziksel değişikliklerin tanımına bakarsanız konu hakkında bir fikir edinebilirsiniz. Şekerin suda çözünmesi fiziksel bir değişimdir. Şekerin suda çözünmesi fiziksel değişime bir örnektir. İşte nedeni: Kimyasal bir değişiklik sonucunda yeni ürünler meydana gelir. Sudaki […]
Read More
Tuzun Suda Çözünmesi

Tuzun Suda Çözünmesi [Kimyasal mı Fiziksel mi?]

Bugün ki konumuz, tuzun suda çözünmesi. Sofra tuzunu (NaCl olarak da bilinen sodyum klorür) suda çözdüğünüz zaman kimyasal bir değişim mi gerçekleşir yoksa fiziksel bir değişim mi ? Daha önce de burada bahsettiğimiz gibi, kimyasal bir değişiklik gerçekleştiğinde, gerçekleşen reaksiyon sonunda yeni ürün veya ürünler ortaya çıkar. Öte yandan, fiziksel bir değişiklik malzemenin görüşününün değişmesine […]
Read More
Tuzlu su nasıl saflaştırılır ?

Tuzlu Su Nasıl Saflaştırılır ?

Tuz ve su birbirinden nasıl ayrılır ? Deniz suyunu içmek için nasıl saflaştırabiliriz veya tuzlu sudaki tuzu sudan nasıl ayırabiliriz ve tuzlu su nasıl saflaştırılır, hiç merak ettiniz mi? Gerçekten çok basit. En yaygın iki yöntem damıtma (distilasyon) ve buharlaştırmadır. Ancak iki bileşiği ayırmanın başka yolları da vardır. Damıtma Yöntemiyle Tuz ve Suyun Ayrılması Tuzlu […]
Read More
Kimyasal Değişim Nedir

Kimyasal Değişim Nedir?

Kimyasal değişim nedir sorusuna özetle maddenin yapısında meydana gelen değişimlerdir cevabını verebiliriz. Kimyasal reaksiyon olarak da bilinen kimyasal değişiklik, bir veya daha fazla maddenin bir veya daha fazla yeni ve farklı maddeye dönüştürüldüğü bir işlemdir. Başka bir deyişle, kimyasal bir değişiklik, atomların yeniden düzenlenmesini içeren kimyasal bir reaksiyondur. Bütün maddeler, atom ve molekül denilen parçacıklardan […]
Read More
Kimyasal Değişim

Kimyasal Değişim Örnekleri

Kimyasal değişim bir kimyasal reaksiyon ve gerçekleşen reaksiyon sonucunda yeni ürünlerin oluşmasını kapsar. Genellikle kimyasal değişiklikler geri döndürülemez. Aksine fiziksel değişiklikler yeni ürünler oluşturmaz ve geri dönüştürülebilirler. Bütün maddeler, atom ve molekül denilen parçacıklardan oluşur. Maddelerin bu parçacıklarla ilgili özelliklerine ise kimyasal özellikler denir. Kimyasal bir tepkime esnasında maddenin yapısında meydana gelen değişiklikler geri döndürülemez […]
Read More
Radyumun Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri

Radyum Elementi Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri

Radyum elementinin özellikleri konusunda daha detaylı bilgi sahibi olarak onu daha yakından tanımak ister misiniz ? Çünkü kendisi oldukça enteresan bir elementtir. Radyum Elementinin Özellikleri Keşfi İlk olarak Pierre ve Marie Curie tarafından 1898’de (Fransa / Polonya) keşfedildi. 1911 yılında Mme tarafından izole edilmiştir. İzotopları On altı radyum izotopu bilinmektedir. En yaygın izotop, yarı ömrü […]
Read More
Yoğunluk ve Özgül Ağırlık

Yoğunluk ve Özgül Ağırlık Arasındaki Fark Nedir ?

Hem yoğunluk hem de özgül ağırlık kütleyi tanımlar ve farklı maddeleri karşılaştırmak için kullanılabilir. Ancak bunlar aynı ölçüm birimleri değildir. Özgül ağırlık, bir standart veya referansın (genellikle su) yoğunluğuna göre yoğunluğun bir ifadesidir. Ayrıca, yoğunluk birim olarak ifade edilir (boyuta göre ağırlık). Özgül ağırlık ise saf bir sayıdır veya boyutsuzdur. Yoğunluk Nedir ? Yoğunluk maddenin […]
Read More
Gazların Kinetik Teorisi

Gazların Kinetik Moleküler Teorisi

Gazların kinetik teorisi, gazı oluşturan moleküler parçacıkların hareketi olarak bir gazın fiziksel davranışını açıklayan bilimsel bir modeldir. Bu modelde, gazı oluşturan submikroskopik parçacıklar (atomlar veya moleküller) sürekli olarak rastgele hareket eder ve sürekli olarak hem birbirleriyle hem de gazın içinde bulunduğu herhangi bir kabın kenarlarıyla da çarpışır. Gazın ısı ve basınç gibi fiziksel özelliklerine yol […]
Read More
kataliz tepkimesi

Katalizör Nedir ?

Katalizör, kimyasal bir reaksiyonun aktivasyon enerjisini düşürerek tepkime hızını artıran ve tepkime sonrasında da kimyasal yapısında bir değişiklik meydana gelmeyen maddelere verilen isimdir. Katalizörün tepkime üzerinde meydana getirdiği bu değişikliğe de kataliz adı verilir. Katalizör bir kimyasal reaksiyonun hem reaktantı hem de ürünüdür! Bir reaksiyonu katalize etmek için çok az miktarda katalizör gereklidir. Kullanılan katalizör geri […]
Read More

Tuz Nasıl Elde Edilir ? Tuzun Oluşum Reaksiyonları

Tuz; kimyada, bir asitle bir bazın tepkimeye girmesi neticesinde meydana gelen madde olarak tanımlanır. Asitteki artı yüklü iyonla bazdaki eksi yüklü iyondan oluşan tuz, asitle baz arasındaki tepkime nötrleşme tepkimesi sonucu oluşur. Bu tepkime esnasında tuz ve su ortaya çıkar. Genel olarak, alkali metallerden oluşturulan tuzların çoğu suda çözünür. Klorürler, bromürler ve iyodürlerle oluşturulan tuzların […]
Read More

Kimyasal Reaksiyon Hızını Etkileyen Faktörler

Kimyasal reaksiyonların hızını etkileyen birkaç faktör olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunları kısaca bir hatırlamak gerekirse başlıklar şu şekilde olacaktır: Konsantrasyon Basınç Parçacık Boyutu Sıcaklık Katalizörün varlığı Konsantrasyonun Kimyasal Reaksiyon Oranına Etkisi Bir veya daha fazla reaktantın (tepkimeye giren ürünler) konsantrasyonundaki bir artış reaksiyon hızını arttıracaktır. Neden mi? Bir veya daha fazla reaktantın konsantrasyonu arttığında aşağıdaki olaylar […]
Read More

Yeni Konu Başlıklarını Siz Seçin!

Ülkemiz ve tüm dünyanın geçirdiği zor günler malumunuz. Bu günlerde geçecek elbette ama önemli olan bu günleri en verimli şekilde geçirebilmek. Okulların kapanması ile birlikte uzaktan eğitim serüveni meydana çıktı. Bizde bu süreçte sorumluluk alıp tekrar içeriklerimizi güncellemeye karar verdik. MEB kaynakları ve bir çok kaynağın olduğunu biliyoruz ancak yinede ihtiyaç duyduğunuz, anlamadığınız, merak ettiğiniz […]
Read More

Atom Büyüklüklerine Göre Periyodik Tablo

Bu periyodik tablo, her bir elementin atomlarının nispi boyutlarını gösterir. Her atomun boyutu en büyük element olan sezyum ile ilgilidir. Atom büyüklüğü değerleri, atom yarıçapı verilerinden hesaplanır. Bu tablo, atom boyutunun ve atomik yarıçap değerlerinin periyodik tablo boyunca yatay ve dikey olarak hareket ettikçe nasıl değiştiğini gösterir. Genel olarak, soldan sağa doğru hareket ettikçe atom […]
Read More
Çözelti Çözünürlük Kavramları

Çözelti, Çözünürlük ve Çözünme Kavramları

Çözelti, çözünürlük ve çözünme. Birbirine çok yakın ve iç içe olan kavramlar. İki ya da daha fazla maddenin herhangi bir oranda bir araya gelerek oluşturdukları homojen karışımlara çözelti denir. Yani bir madde başka bir madde içerisinde gözle görülemeyecek kadar küçük parçalar halinde homojen olarak dağılır. Bu olaya çözünme, elde edilen karışıma da çözelti denir. Bir çözeltiyi […]
Read More

Hidroliz Nedir?

Suyun da etkin olarak katıldığı kimyasal tepkimelere, hidroliz adı verilir. Anorganik kimyada bu terim, su içinde çözünmüş bir tuzun, asit ve bazına ayrışmasını tanımlamak için kullanılır. Sözgelimi, potasyum siyanür (KCN) çözeltilerinde, hidroliz sonucu, siyanür asidi (HCN) ve potasyum hidroksit (KOH) oluşur: Potasyum siyanür çözeltilerindeki acı badem kokusu, oda sıcaklığında uçucu bir sıvı olan siyanür asidinin […]
Read More

Osmoz Nedir?

Birbirinden geçirgen zarla ayrılmış, farklı derişiklikte iki çözeltinin bazı durumlarda yer değiştirdiği görülür. Çözücü molekülleri, zardan, çözünen maddenin moleküllerinden daha çabuk geçer. Sonuç olarak, çözücü, derişikliği az olan çözeltiden fazla olana geçeceğinden, iki çözeltinin derişikliği eşit olacaktır. Bu olaya osmoz (ya da geçişme) denir. Osmoz, 1748 yılında Fransız fizikçi Abbe Jean Antoine Nollet tarafından bulundu. […]
Read More

Sentez reaksiyonu nedir?

Sentez veya doğrudan birleşme reaksiyonları kimyasal reaksiyonların genel türlerinden bir tanesidir. Sentez reaksiyonlarında iki veya daha fazla kimyasal tür daha kompleks yapıda bir ürün oluşturmaktadır. Reaktantlar yani reaksiyona girenler element veya bileşik olabilir. Oluşan ürün her zaman bir bileşiktir. Sentez reaksiyonlarının genel gösterimi şu şekildedir: A + B → AB Sentez reaksiyonlarına bazı örnekler verelim: […]
Read More

Kimyasal Reaksiyon Türleri

Bir kimyasal reaksiyonu kısaca bir veya birkaç saf maddenin belli koşullarda değişime uğrayarak başka madde veya maddelere dönüşmesi olarak tanımlayabiliriz.  Kimyasal reaksiyonlar kimyasal bağların oluşumuna ve/veya kırılmasına yol açan elektron hareketleriyle ilişkilidir. Çok çeşitli kimyasal reaksiyon türü bulunmaktadır ve bunları sınıflandırmanın birden fazla yolu vardır. Bu konuda sizlere yaygın reaksiyon türlerini tanıtmak istiyoruz. Sentez (Birleşme) […]
Read More

Kimyager Ayşe’nin Verimle İmtihanı

Kimyasal madde üretimi yapan fabrikalarda kimyagerlerin ve kimya mühendislerinin en önemli işlemlerinden biri, reaksiyona giren maddelerin tamamen ürüne dönüşmesini sağlamaktır. Bu amaçlar onlar sürekli araştırma yapmakta ve yeni yöntemler geliştirmektedir. Ancak her reaksiyonda girenlerin ürüne dönüşümü tam sağlanamamaktadır. Bunun çok farklı nedenleri vardır. Aşağıda buna örnek olarak verilebilecek bir kurgu hazırlanmıştır. Örnek olay Ayşe, kimyasal […]
Read More