Kimyasal Terimler Sözlüğü

Kimya alanında araştırma ve çalışma yapıyorsanız bazı temel kavramlara ve kimyasal terimlere aşina olmanız gerekmektedir. Bu yazımız içerisinde en temel kavramları kısaca açıklamaya çalışacağız.

Kimyasal Tepkime (Reaksiyon) Nedir ?

Kimyasal tepkime veya kimyasal reaksiyon yada reaksiyon olarak anılan kavram, iki veya daha fazla maddenin birbiri ile etkileşimi sonucunda kendi özelliklerini kaybederek yeni özellikte maddeler oluşturmasıdır.

Suyun sıvı halden donarak katı hale geçip buz olması kimyasal reaksiyon değildir. Ama hidrojen ve oksijen moleküllerinin bir araya gelerek su molekülünü oluşturması bir kimyasal tepkimedir.

Kimyasal Değişim Nedir ?

Bütün maddeler, atom ve molekül denilen parçacıklardan oluşur. Maddelerin bu parçacıklarla ilgili özelliklerine ise kimyasal özellikler denir. Kimyasal bir tepkime esnasında maddenin yapısında meydana gelen değişiklikler geri döndürülemez değişikliklerdir.

Bu geri döndürülemeyen ve maddenin yapısında meydana gelen değişiklikler kimyasal değişimler olarak tanımlanır.

Kimyasal Değişim

Kimyasal Değişim Örnekleri

Kimyasal tepkime sonucunda meydana gelen kimyasal değişimler için örnekler.

Fiziksel Değişim Nedir ?

Maddenin iç yapısında herhangi bir değişim olmadan sadece dış görünüşünde meydana gelen değişimlere fiziksel değişim denir. Fiziksel değişiklikler enerji ve maddenin durumu ile ilgilidir. Maddenin ilk ve son hali birbirinden çok farklı görünsede fiziksel değişimler sonucunda yeni maddeler oluşmaz. Sadece maddenin renk, şekil, büyüklük gibi fiziksel özellikleri değişir.

Maddenin halleri arasındaki değişimlik (erime, donma, buharlaşma, yoğunlaşma, süblimleşme) fiziksel değişimlerdir. Fiziksel değişikliklere örnek olarak bir kutunun ezilmesi, bir buz küpünün erimesi ve bir şişenin kırılması verilebilir.

Endotermik Tepkime Nedir ?

Kimyasal tepkimeler gerçekleşirken, bazı tepkimeler ısıya ihtiyaç duyar, bazıları ise aksine tepkime gerçekleştikçe ortama ısı verirler.

Endotermik tepkimeler, gerçekleşmek için ısıya ihtiyaç duyan tepkimelerdir. Isı alan tepkimeler olarak kısaca özetlenen bu tepkime türlerinde tepkimeler çevresinden absorbe ettiği enerjiyle aktivasyon enerjisini tamamlayarak reaksiyonun tamamlanması sağlanır.

Örnek olarak tuzun suda çözünmesi verilebilir. İçerisine tuz attığınız suya biraz ısı verirseniz ne olur ?

Ekzotermik Tepkime Nedir ?

Bir diğer tepkime türü de ekzotermik tepkimedir. Yani gerçekleşirken dışarıya ısı veren tepkime türü. Endotermik tepkimelere göre daha hızlı ilerleyen tepkimelerdir.

Tüm yanma tepkimeleri bu gruba örnek olarak gösterilebilir.

Distilasyon Nedir ?

Distilasyon veya diğer adı ile damıtma bir ayırma ve saflaştırma prosesidir.

2 veya daha fazla bileşen içeren karışımın bileşenlerinin uçuculuklarının (buhar basınçlarının) farklı olmasından yararlanılarak, çözeltinin ısıtılıp, geri soğutma yöntemiyle bileşenlerinden ayırma ve saflaştırma işlemidir.

Kimyasal Terimler Sözlüğünü Beraber Geliştirelim!

Tanımlamaya ve örneklemeye en çok ihtiyaç duyduğunuz terimleri bizimle hemen aşağıda yorumlar bölümünde paylaşın ve sözlüğümüzü beraber geliştirelim.

Sizce faydalı mıydı?

Değerlendirme: 5 / 5. Oylayan: 1

Paylaşmaya Değer!

Yazar Hakkında

Oğuzhan Eker

Oksijen ile aramda ironik bir bağ var.

Bir Yorum Yaz