nedir ne değildir?

Hidroliz Nedir?

Suyun da etkin olarak katıldığı kimyasal tepkimelere, hidroliz adı verilir. Anorganik kimyada bu terim, su içinde çözünmüş bir tuzun, asit ve bazına ayrışmasını tanımlamak için kullanılır. Sözgelimi, potasyum siyanür (KCN) çözeltilerinde, hidroliz sonucu, siyanür asidi (HCN) ve potasyum hidroksit (KOH) oluşur: Potasyum siyanür çözeltilerindeki acı badem kokusu, oda sıcaklığında uçucu bir sıvı olan siyanür asidinin […]
Devamı..

Alaşımlar – I

Genel Tanım İlk alaşım olan Bronz (bakır ve kalay karışımı), İ.Ö. 3000’e doğru bulunmuştur. Günümüzde metal eşyaların çoğu sayıları binleri bulan değişik alaşımlardan yapılır. Alaşım en az biri metal olmak koşuluyla iki ya da daha çok elementin birleşmesinden oluşan bir maddedir. Ancak, hiçbir metal yüzde yüz saf hale getirilemediğinden bu tanım çok geniştir ve alaşım […]
Devamı..

Bor Üzerine l Prof. Dr. Halil Güler

Birçok efsaneye(!) konu olan ve geleceğin elementi diye tabir etmeye yetecek kadar popülariteye sahip olan bor bileşiklerinin üretiminin yaklaşık 3/4’ü ülkemizde bulunan bor yataklarından karşılanmaktadır. Toprak grubu elementlerinin ilk üyesi olan bor üzerine Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Anorganik Kimya Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halil Güler ile kısa bir söyleşide bulunduk. Borun yapısından kısaca […]
Devamı..

Demineralize Su Nedir ?

Ben her zaman buharlı ütümde demineralize su kullanırım ama bugünlerde ‘saf’ suyun da birçok çeşidi var piyasada. İki farklı saf su arasındaki farkı bulmaya çalışmak da kafa karıştırıcı olabiliyor bazen. Peki nedir bu demineralize su ? Demineralizasyon (Deiyonizasyon)’un anlamı su içerisindeki minerallerin yani katyon ve anyon iyonlarının giderilmesi işlemidir. Demineralize su ya da diğer adı ile […]
Devamı..

Yeşil Kimya Nedir?

Yeşil Kimya nedir? Yeşil Kimya, öncelikli olarak açıklamak gerekirse, ayrı bir disiplin (İnorganik veya organik gibi) değildir. Yeşil Kimya bir düzine prensip üzerine oturtulmuş, mevcut kirlilik sorunlarını ortadan kaldıracak çözümleri içine alan, yeni bir akımdır. Çevre Koruma Örgütü (EPA) tarafından tanımı ise; “Kimyasalların dizaynı, üretimi ve kullanımı sırasında ve sonrasında ortaya çıkacak kirlilikleri elimine eden veya azaltan […]
Devamı..

Sülfürik Asit Nedir?

Sülfürik asit; H2SO4 formülü ile güçlü ve son derece aşındırıcı bir asittir. Canlı dokulardan metallere ve taşlara kadar bir çok farklı malzemeyi aşındırabilir. Tarihte vitriol yağı olarak da bilinen sülfürik asit; hafif viskozite ve keskin kokuya sahip olup  su ve diğer çözücülerde kolaylıkla çözünür. Kimyasal olarak, özelliklerinin derişimine bağlı olduğunu belirten diprotik asit olarak sınıflandırılır. Bu bileşik […]
Devamı..

Etanoik Asit Nedir?

Etanoik asit aslında daha çok asetik asit olarak bilinir. CH3COOH formüllü organik asit, karakteristik keskin bir kokusu ve ekşi tadı ile renksiz bir sıvıdır. Sirke yaklaşık 4-8% oranında asetik asit içerir yani sirkenin su dışındaki ana bileşenidir diyebiliriz. Genellikle zayıf asit olarak sınıflandırılır, ama saf çözeltileri (buzlu asetik asit) cilt yanıklarına neden olabilir. Kimyasal Özellikleri Etanoik asit […]
Devamı..

Kuru Buz!

Kuru buz donmuş karbondioksittir. Katı sudan çok daha yoğundur ve donma noktası da çok daha düşüktür.  Gaz sıkıştırılarak dışarı ısı vermesi sağlanır ve bu ısı kondansatörler yardımıyla depolanır. Daha sonra birden basınç düşürülünce, madde, alması gereken ısıyı geri alamaz ve buz halinde kalır. Oda koşullarında (~1 atm) kuru buzda katı-gaz faz geçişi, süblimleşme olur. Adının kuru buz […]
Devamı..

Misel Nedir?

Fiziksel kimyada misel tanımı, dağıtıcı bir ortamda dağılmış ultramikroskobik olan kolloidal parçacıkların, atomların, iyonların veya moleküllerin gevşek bağlı bir şekilde kümelenmesi sonucu oluşumudur. Miseller yüzey kimyasının anlaşılmasında önemli bir yere sahiptir. Örneğin; sabun çözeltisinin gücü çözünmeyen veya suda az çözünen organik bileşiklerin dağılımda etkili olduğu miselin bir özelliği olarak açıklanabilir. Misel boyutu ve şekilleri A) […]
Devamı..

Mpemba Etkisi

Adını, bir ortaokul öğrencisi olan  Erasto Mpemba’ dan almıştır. Bu genç öğrencinin, 1963 yılında Magamba ortaokulundaki aşçılık derslerinde dondurma yapmayı öğrenirken karşılaştığı ilginç durumla farkedilmiştir. Her zaman anlatılan efsaneye göre; Mpemba, sütten yaptığı dondurmasını kaynar şekilde buzluğa koyarken arkadaşı daha düşük sıcaklıkta buzluğa koyar ve Mpemba’nın dondurmasının daha çabuk donduğunu farkederler.  Bu durumu okuldaki fen […]
Devamı..

Nitrogliserin Nedir ?

Bu ismi aslında filmlerde çok sık duymuşsunuzdur. Bu patlayıcı yaklaşık 150 senelik bir üne sahiptir. Üstelik yapımı da kolay olduğu için bu özelliği ününe ün katmıştır. Bu bölümde “nitrogliserin neden bu kadar büyük bir üne sahip? Neden bu kadar güçlü bir patlayıcı özelliğine sahip?” gibi soruları cevaplamak istiyorum. Nitrogliserin, kimyasal bir maddedir. Diğer isimleri: trinitrogliserin […]
Devamı..

Organik LED (OLED) Nedir?

Organik LED (OLED) Nedir? OLED malzemeler ile ilgili haberleri günlük basında, özellikle yeni nesil ince televizyonlarla ilgili olarak sıkça duymaya başladık. Peki nedir OLED? Yarım santim kalınlığında, 200 ekran büyüklüğünde ve şu an piyasadaki çoğu televizyondan daha az güç tüketen ve kullanmadığınız zaman kıvrılıp bükülebilen, yüksek tanımlı (HD) bir televizyon hayal edebilir misiniz? Ya da […]
Devamı..

Aspir ve Kartamin

Aspir Aspir (Carthamus tinctorius)  papatyagiller ailesinin üyesi, tek yıllık, sarı, krem, beyaz, kırmızı veya  turuncu çiçekler açan, dikenli ve dikensiz formları olan, geniş yapraklı bir endüstri bitkisidir. Anavatanı Asya kıtasının güneyi olan bu türün, ülkemizde Orta Asya’dan göçler yoluyla ve 20. yüzyılın başlarında Balkanlar’dan getirildiği ve ekildiği raporlarda mevcuttur. Aspir, genellikle tohumundan yağ elde etmek amacıyla yetiştirilir. Tohumun yanı sıra […]
Devamı..

Tautomerleşme Nedir?

Tautomer kelimesi Yunanca tauto-aynı ve meros-parça kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. “Bir molekülün, yapısındaki en az bir çift bağın ve bir hidrojen atomunun yer değiştirmesiyle başka bir moleküle dönüşmesine tautomerleşme, bu moleküllere de tautomerler denir”. Keto-enol tautomerleşmesi en çok bilinen tautomerleşmelerden bir tanesidir. Tautomerleşme, izomerleşmenin özel bir çeşididir ve modern organik kimyada, biyokimyada, farmakolojide, moleküler biyolojide çok […]
Devamı..

Aktif Karbon Nedir?

[dropcap]Y[/dropcap]aygın olarak kullanılan endüstriyel adsorbanlar arasında çevre kirliliğini kontrol amacıyla, şu anda kullanılan adsorbanların en önemlisi, yüksek gözenekliliğe sahip aktif karbonlardır. Ticari olarak aktif karbonlar, odun, turba, linyit, kömür, mangal kömürü, Hindistan cevizi kabuğu, pirinç kabuğu, fındık kabuğu ve yağ ürünlerinden elde edilen karbonların çeşitli işlemlerden geçirilerek aktive edilmesiyle elde edilir. Bu materyallerden elde edilen […]
Devamı..

Botulinum Toksini

Bilinen en kuvvetli bakteriyel zehir botulinum toksini (BT) dir. Ölümcül besin zehirlenmelerinin sorumlusu olan bu güçlü zehir, çizgili kaslarda nöromüsküler iletimi engelleyerek paralizilere (felç) yol açmaktadır. Ancak insan aklı dünyanın bu en güçlü zehirini değişik yollarla yine insan sağlığı ve hatta güzelliğinin hizmetine sunmayı başarmıştır.Kozmetikte kullanılmaya başlanan bu zehirin belgeselini aşağıda izleyebilirsiniz.
Devamı..

Propolis Nedir?

Bal arısı (Apis mellifera L.) bitkilerdeki yabancı tozlaşmayı gerçekleştirmesi yanında ürettiği bal, balmumu, polen, arı sütü gibi arı ürünlerinin kazandırdığı ekonomik yararlar nedeniyle, binlerce yıldır insanlar tarafından dünyanın hemen her yerinde yetiştirilen sosyal bir böcektir. Son yıllarda ülkemizde arı sütü ve arı zehiri üretimine dönük bazı çabalar gözlenirken, propolis üretimi henüz çok yeni bir konudur. […]
Devamı..

Jelatin

Jelatin,gıda katkı maddesi olup hayvansal kaynaklı bir proteindir.Jelatinin %83′ü protein, %15′i su ve %2′si de mineraldir.Jelatin içinde, temel aminoasitlerin hemen hemen tamamı yer almaktadır.Glisin (%27),prolin (%16), hidroksiprolin (%14), glutamik asit (%12), alanin(%11), arginin (%8), aspartik asit (%6) ve diğerleri (%6). Elzem amino asitlerden sadece triptofan jelatinde bulunmamaktadır. Jelatin kıvam arttırıcı ve jelleştirici özelliğe sahip gıda maddelerinde kullanılan […]
Devamı..

Allotropi Nedir?

Kimi basit cisimlerin ya da anorganik bileşiklerin birçok fiziksel halde bulunma özelliğidir. ‘Allotropi’ sözcüğünü ilk kez Berzelius kullanmıştır. Kükürt, fosfor, karbon, helyum, oksijen vb. gibi birçok element farklı yapılar gösterebilir. Nitekim α-kükürt, β-kükürt, beyaz fosfor, kırmızı fosfor, elmas ve grafit kristal halde görülür; helyum I ve helyum II sıvı halde, oksijen ve ozon her üç […]
Devamı..