Vanadat Bileşikleri, Sentez ve Karakterizasyonları

Ürününe ait XRD grafiği (aşağıda), elde edilen bileşiğin amorf fazda olduğunu göstermiştir.

Resim2-1024x578

Bu yazı içerisinde deneysel kısıma değinilmemiştir.Deneysel olarak mangan vanadat bileşiğinin sentezi ve karakterizasyonu için yapılan çalışmalar şu şekildedir:

Amorf yapılı yepyeni bir mangan ortovanadat bileşiği, Mn(NO3)2.4H2O ve NH4VO3 başlangıç maddelerinden yola çıkılarak, uygun stokiyometrik oranlarda ortam pH 13’ün üzerinde iken, çözelti ortamından ilk kez başarı ile sentezlenmiştir. Deneysel olarak elde edilen ürünün amorf yapılı olduğu X-ışınları toz kırınımı (XRD) tekniği ile belirlenmiştir. Bileşik formülünün belirlenmesinde X-ışınları floresans (XRF) tekniği kullanılmıştır.  Fourier Transform İnfrared Spektroskopisi (FTIR) kullanılarak yapıdaki ortovanadat  fonksiyonel gruplarının varlığı ispatlanmıştır.

Kaynaklar;

1] “Bazı Metal İçerikli Borat, Fosfat ve Vanadat Bileşiklerinin Sentezi ve Karakterizasyonu” Melike YERLİ (2009) Balıkesir Üniversitesi

[2] “Chemistry of Nanocrystalline Oxide materials, combustion synthesis, properties and applications”, K.C.Patil, M.S. Hedge, Tanu Rattan, S.T. Aruna, 318 (2008), World Scientific, USA

[3] Zhao Z., Ma J., Xie L., Tian H., Zhou H., Hu Y., Huang X., Wu P., Dai J., Wang H., Chen H., J. Am. Ceram. Soc., 88 (2005) 2622-2624.

[4], [5] Bull. Bizmuth İnstitute 70 (1997)
[6] “Bazı Lityum Metal Vanadat İçerme Bileşiklerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Elektorkimyasal Özelliklerinin İncelenmesi” Fatma Kılıç (2008), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Sizce faydalı mıydı?

Değerlendirme: 0 / 5. Oylayan: 0

Yorum Yap