Vanadat Bileşikleri, Sentez ve Karakterizasyonları

Amorf katı, atomların kararlı bir kristal yapıya sahip olmadığı katılar için kullanılan terimdir.Amorf katılar, gelişigüzel bir yapı gösterebilirler. Genellikle  sıvı halinin ani olarak soğutulmasıyla elde edilirler. Örneğin; cam, lastik ve plastikler bu türdendir.

Elementel Vanadyum ve Vanadatlar

‘V’ simgesi ile gösterilen vanadyum elementi periyodik tablonun 5B grubunun ilk elementidir. Atom numarası 23, atom ağırlığı 50.942 akb’ dir.Elektronik konfigürasyonu 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3 şeklindedir. Kararlı bileşiklerindeki değerlik basamakları +2, +3, +4 ve +5 şeklindedir. Oksijenle oluşturduğu bileşikler ‘vanadat’ olarak adlandırılır.

Vanadyum bileşikleri, son dönemlerde enerji depolama alanında, lityum-iyon bateriler için negatif elektrot materyali adayı olarak karşımıza çıkmaktadırlar.

Vanadyum pentaoksit, sodyum hidroksit çözeltisinde ve aşırı bazik ortamda (pH>13) çözüldüğünde ortamda bulunan temel iyon VO4 3-‘ dir. Baziklik azaltıldığında, bir dizi karmaşık reaksiyonlar meydana gelir. İlk olarak protonlamış bir tür oluşur.Bilinen daha birçok vanadat türü mevcuttur. Metavanadatlar, MVO3 ( M=NH4, K, Rb ve Cs) izomorfturlar ve muazzam şekilde köşeleri paylaşılmış bir tetrahedral VO4 yapısına sahiptirler.

VO4 grubu, ATP’ deki terminal fosfat bağlarını bölen enzimler hariç, çok güçlü bir inhibitördür. Vanadyum iyonunun, ayrılma reaksiyonunun geçiş basamağında benzer bir rol oynadığına inanılmaktadır. Dynein, vanadat tarafından inhibitasyona oldukça duyarlıdır, aksine kinesin nispeten duyarsızdır. Benzer şekilde tirosin kinazlar vanadata duyarlı iken; serin/treonin kinazlar duyarsızdır

Sizce faydalı mıydı?

Değerlendirme: 0 / 5. Oylayan: 0

Yorum Yap