‘Antibakteriyel Plastik’ Tarifi: Plastik ve Yumurta Akı

Georgia Üniversitesi Aile ve Tüketici Bilimleri Fakültesi tarafından yapılan son araştırmaya göre, albümin ve peynir altı suyu gibi protein kaynaklarından yapılan biyoplastiklerin önemli derecede antibakteriyel özellikler gösterdiği ve bulgular sayesinde tıbbi uygulamalarda (sargı bezlerinde, tıbbi dikişlerde, kateter tüplerinde ve ilaç salınımında) biyoplastiklerin kullanımının artabileceği incelenmiştir.

picture

Araştırmacılardan Alex Jones

Biyoplastik malzemeler gıda ambalajlamaları için de kullanılabilmektedir.

Araştırmacılar, kontaminasyon riski oluşturan geleneksel petrol bazlı plastiklere alternatif olabilecek üç farklı alışılmamış biyoplastik malzemeyi (albümin, peynir altı suyu ve soya proteinlerini) test ettiler.

Özellikle albümin (yumurta akında bulunan bir protein) gliserol gibi bilinen bir plastifiyan (plastikleştirici) ile karıştırıldığında olağanüstü antibakteriyel özellikler göstermiştir.

Araştırmada doktora öğrencisi olan Alex Jones şunları belirtmektedir: ‘’ Kaç kez uygulanırsa uygulansın plastik üzerinde herhangi bir bakterinin yetişmediği ve plastiğin tam bir inhibisyona sahip olduğu belirlenmiştir. Kısaca üzerinde hiçbir bakteri yaşayamaz.’’

Çalışmaya the Journal of Applied Polymer Science’da online olarak ulaşılabilmektedir.

Araştırmacıların hedeflerinden biri geleneksel plastik üretiminde kullanılan petrol miktarını azaltmanın yollarını bulmak, bir diğeri ise tamamen biyobozunabilir nitelikte olan biyoplastik üretmektir.

Biyoplastiklerin biyobozunum örneği

Biyoplastiklerin biyobozunum örneği

Jones biyobozunma hakkında şunları belirtmektedir: ‘’Albümin-gliserol karışımı biyoplastik, standartlarla karşılaştırılmıştır. Eğer bir uygulama sahasına koyarsanız bu saf proteinden oluşan materyal bozulacaktır. Bir başka deyişle eğer bir aylığına toprağa koyarsanız en fazla iki ay içinde bu plastikler kaybolacaktır.’’

Araştırmanın bir sonraki adımı, biyomedikal ve gıda paketleme alanlarında kullanılmak üzere albümin bazlı biyoplastiklerin potansiyelinin daha geniş çapta analizlerini içermektedir.

Çalışmada, 2002 yılında ABD’de her 100 hasta kabulünden 4,5‘inin hastane kökenli enfeksiyonla sonuçlandığı belirtilmiştir. Hastanelerdeki kontaminasyon riskine ek olarak bilinen plastiklerin bir sonucu olan gıda kontaminasyonları önemli bir risk oluşturmaktadır.

Araştırmacılar, potansiyel olarak ilaç elüsyon yoluyla (bakteriyi öldürebilen veya yayılmasını önleyebilen ilaç veya gıda koruyucudan herhangi birinin biyoplastiğe yüklenmesi) bu riskleri azaltabilecek albümin bazlı biyoplastiklerin antimikrobiyal özellikleri açısından ilgi çekici bulmaktadır.

Kaynak: sciencedaily.com

Yazar Hakkında

Yücel Gider

İstanbul Üniversitesi FBE Fiziksel Kimya Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi

Bir Yorum Yaz