Simülasyon : Sanal Kimya Laboratuvarı

Ege Üniversitesi ve öğrencilerinin hazırlamış olduğu kimya deneylerinin interaktif olarak yapıldığı uygulamadır.

Bu çalışmanın amacı yenilenen ortaöğretim kimya ders programına uygun olarak yapılandırmacı öğrenme kuramına göre tasarlanmış aktif öğrenme etkinliklerinin de yer aldığı, ortaöğretim öğrencilerinin kimya deneylerini yüksek etkileşimli bilgisayar ortamında yapabileceği sanal bir kimya laboratuarı oluşturmaktır.Çalışmada görev alacak kimya öğretmenlerinin kimya bilgisi ile BÖTE öğrencilerinin materyal geliştirme bilgilerinden istifade edilerek etkinlikler hazırlanacak, hazırlanan bu etkinlikleri de içeren etkileşimli SANLAB eğitim yazılım seti geliştirilecektir. SANLAB ın yaygınlaştırılması amacıyla Başta İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde halen görev yapmakta olan kimya öğretmenlerinden yararlanılacaktır.

SANLAB eğitim yazılım seti ile öğrencilerin;

 1. Yüksek etkileşimli deney yapabilme,
 2. Yapılandırmacı kurama göre hazırlanmış etkinliklerle deney öncesi hazırlık yapabilme,
 3. Deneyleri istediği kadar tekrarlayabilme,
 4. Deney sonuçlarına anında ulaşabilme,
 5. Değişkenleri kullanarak grafik, tablo oluşturabilme,
 6. Deney sonucunda hata tespit ederse geri dönerek hatasını düzeltebilme,
 7. Tek başına deney yapabilme,
 8. Bilinçli deney yapabilmeleri amaçlanmaktadır.

Uygulamaları buradan indirebilirsiniz.

Program içerisinde ünlü kimyagerlerin hayatları, deneylerin püf noktaları, ufak açıklamalar, bazı deneylere ait videolar ve ilgi çekici çok güzel ayrıntılar yer almaktadır.Üniversite seviyesinde ki arkadaşlar için biraz basit bir uygulama olarak gelebilir ama yinede eğiticidir, ilginizi çekicek deneyler bulabilirsiniz.

Program içinde

Makalede Neler Var ?

9. Sınıf deneyleri ;
 • Kimyanın Gelişimi > Aynı elementlerden farklı bileşikler oluşur mu ?
  Kimyanın temel yasaları
  Doğadaki bitkilerin boyar madde olarak kullanılışı
  Simyadan kimyaya
 • Bileşikler > Çekim kuvveti
  Aynı uzaklıkta farklı çekim gücüne sahip mıknatısların demir tozlarına etkisi
 • Kimyasal Değişimler > Suyun elektrolizi ve bakır kaplama
  Sodyum metalinin su ile tepkimeye girmesi ve yapay volkan oluşturma
  Çökelti oluşturma
 • Karışımlar > Homojen ve heterojen karışımlar
  Çözünme sınırı
  Katı iki madde karışımının yoğunluk farkı ile ayrılması
  Bir çözücüde çözünen madde miktarının çözücünün kaynama noktasına etkisi
  Çözünen madde miktarının çözelti yoğunluğuna etkisi
  Bulanık suyun süzülmesiSıcaklık ve basıncın çözünürlüğe etkisi
  Katı iki madde karışımının çözünürlük farkı ile ayrılması
  Kaynama noktası farkından yararlanılarak sıvı karışımların ayrılması
 • Hayatımızdaki Kimya > Harç yapımı
  Nişastanın parçalanması
İlginizi Çekebilir!  Kitap : En şaşırtıcı 100 Polisiye Olay Nasıl Çözüldü?
10. Sınıf deneyleri ;
 • Atomun Yapısı > Atom ve elektrik deneyi
  Spektrum deneyleri, ısıtılan bazı maddelerin ışıma yaptığının gösterilmesiKütle spektrometresi deneyi
 • Periyodik Sistem > Periyodik cetvelde bazı özellikler
 • Kimyasal Türler Arası Etkileşim > Moleküler arası ve molekül içi etkileşimler (Erime ve Kaynama Noktası)
  Metalik bağların özellikleri ve metalin fiziksel özelliklerine etkisi
  Polarlık-apolarlık deneyleri
  Hidrojen bağı deneyleri
 • Maddenin Halleri > Difüzyon kanunu deneyi
  Toriçelli deneyi
  Boyle-Mariotte deneyi
  Charles yasası
  Gay Lussac – Avogadro yasası
  Kısmi basınç yasası
  Manometre kabında reaksiyon deneyleri
  Yüzey gerilim Adhezyon – Kohezyon
  Viskozite
  Hal değişimleri
  Katıların fiziksel özellikleri
 • Karışımlar > Çözelti hazırlama-Seyreltme-Deriştirme-Ozmotik Basınç
  Buhar basıncı ve kaynama noktasının saf madde ve çözeltilerde karşılaştırılması
  Donma noktası alçalması
11. Sınıf deneyleri;
 • Kimyasal Tepkimeler ve Enerji > Hess kanunu ve tepkime ısısının tayini
 • Tepkime Hızları ve Kimyasal Denge > Tepkime hızına giriş
  Tepkime hızına etki eden faktörler
  Dengeye derişim, sıcaklık ve basınç etkisi
 • Çözeltilerde Denge > Asitlik-bazlık tanımı
  pH ölçeği ve kullanımı, asitlik bazlık kuvveti ve karşılaştırılmasıİndikatörler ve kullanım alanları
  Titrasyon
  Tampon çözelti oluşturma ve pH’ının dijital pH metre ile ölçülmesi
 • Elektrokimya > Elektrokimyasal pil yapımı ve Volta pili
  Elektroliz ve faraday yasası
12. Sınıf deneyleri ;
 • Element Kimyası > Hidrojen Sülfür
 • Organik Reaksiyonlar > Proteinlerin Özelliğinin İncelenmesi (bi üret deneyi)
 • Organik Bileşik Sınıfları > Alkollerin Lucas Belirteci ile Tanınması
  Kolonya Üretimi
  Aldehit ve Keton eldesi, kimyasal reaksiyonları
  Sabun ve Deterjan Yapımı
  Esterlerde Asit Tayini

Sizce faydalı mıydı?

Değerlendirme: 1 / 5. Oylayan: 1

Yorum Yap