geri dönüşüm

Çevre Dostu Pil ve Güneş Hücresi Bir Arada

Bir redoks akış pili ve bir boya duyarlı güneş hücresinin uygun su-bazlı çözücü kullanılarak birleşmesi sonucu oluşan Güneş (Solar) akış pilleri (Solar Flow Battery) daha verimli ve çevre dostu elektrik üretilebilecek. Şarj işlemi sırasında güneş enerjisi toplanıp kimyasal enerji olarak depolanabilecek. Pili şarj etmek için gerekli olan enerji miktarı geleneksel lityum – iyot pillerinden daha […]
Devamı..

Türk Kimya Sanayisine Genel Bir Bakış

Bir ülke sanayileştikçe kimyasal ürüne olan gereksinim de artar. Esasen sanayileşmiş olup da kimya sanayisi gelişmemiş bir tek ülke yoktur. Kimya sektörü belki de birkaç sene sonra Türkiye’nin lokomotif sektörlerinin başında yer alacak. Türkiye’de, gelecek 50 yılın en parlak sektörlerinin başında gösteriliyor kimya sektörü. Sektörün ağırlığı ithalata bağlı, içeride de üretimi teşvik edilen ve büyüyen […]
Devamı..

Karbondioksit Geri Dönüşümü İçin Bir Avantaj

Karbon dioksit geri dönüşümü için bir avantaj: Altın nanopartiküller 21. yüzyıl simyacılarının hayali: Dünyayı ele geçirmiş bir sera gazı olan karbon dioksiti yakıt ve yararlı endüstriyel kimyasallara dönüştürmek. Bu hayalle yola çıkan Brown Üniversitesi araştırmacıları ince ayarlı altın nanopartiküllerle çalışılabileceğini gösterdiler. İşin sırrı reaksiyon için aktif bölgelerin boyutunu ayarlamakta… Araştırmacılar sadece altın nanopartiküllerin doğru boyutta […]
Devamı..

Tarımsal Fosforun Geri Dönüşümü

Fosfor tarımda kullanılan temel bir bileşendir. Gıda sektöründe, biyoyakıt ve biyobazlı malzeme sanayinde artan fosfor talebine bağlı olarak küresel fosfat tüketim değerleri önemli ölçüde artmakta ve artmaya devam edeceği öngörülmektedir. 2008 yılında yaklaşık olarak 1,4 milyon ton fosfor sentetik fosfatlı gübre üretimi için tüketilmiştir. Ayrıca, yenilenemeyen fosfat kayası rezervlerinin kontrolü sadece birkaç ülke tarafından (Çin, […]
Devamı..

Geri Dönüşüm Sembolleri

Plastikten yapılmış bir üründe geri dönüşüm sembolü varsa; bu geri dönüşüm logosunun içerisinde bir sayıda görebilirsiniz. Bu sayı plastik maddenin ne tür bir ham maddeden yapıldığı hakkında bilgi verir. Sayı plastik malzemenin nasıl geri dönüştürülebileceği hakkında bilgi verir. Sayılar 1 ile 7 arasında yer alır ve anlamları aşağıda verilmiştir. 1. PET(E) — Polietilen teraftalat – […]
Devamı..