Kategori: bilimsel deney

Laboratuvar
3

Bu kimyasal gösteri deneyinde mavi bir çözelti kademeli olarak renk değiştirmektedir. Erlen veya herhangi bir…