titrasyon

Tuz Nasıl Elde Edilir ? Tuzun Oluşum Reaksiyonları

Tuz; kimyada, bir asitle bir bazın tepkimeye girmesi neticesinde meydana gelen madde olarak tanımlanır. Asitteki artı yüklü iyonla bazdaki eksi yüklü iyondan oluşan tuz, asitle baz arasındaki tepkime nötrleşme tepkimesi sonucu oluşur. Bu tepkime esnasında tuz ve su ortaya çıkar. Genel olarak, alkali metallerden oluşturulan tuzların çoğu suda çözünür. Klorürler, bromürler ve iyodürlerle oluşturulan tuzların […]
Devamı..

Fenolftalein Titrasyonda Nasıl Kullanılır?

Fenolftalein, titrasyonda kullanılan genel bir bileşimdir. Asidik ortamda renksiz iken daha bazik pH’da pembe renge döner. Bu bileşik 4 formda bulunabilir: H3In+, güçlü asidik koşullarda (pH 0) turuncu H2In, pH 1 ile 8.2 arasında renksiz In2-, bazik durumlarda (pH 8.2 ile 12 arasında) pembe renge döner In(OH)3-, kuvvetli bazik durumlarda renksize döner (pH > 12) […]
Devamı..