rutenyum içeren katalizör

Aminlerin Alkilasyonu İçin Yeni Bir Katalizör

Araştırmacılar yaptığı bir çalışmada, verimli bir katalizör ile birçok ilaç ve tarım ilaçlarında bulunan moleküler yapı bloklarını oluşturarak çevreye zararsız bir yol keşfettiler. Moleküler yapı blokları bir azot atomuna bağlanmış en az iki karbon atomundan oluşan sübstitüe aminler olarak bilinir.  Genellikle bir halojen atomu ihtiva eden (klor gibi) Karbon- bazlı moleküller ile azot ihtiva eden aminlerin […]
Devamı..