ideal gaz yasası

Gazların Genel Özellikleri

Gaz evresindeki bütün maddeler benzer davranışlar sergilerler. 0° C ve 1 atm basınç altında, 1 mol olan bütün gazlar 22,4 L’lik hacme sahiptirler. Diğer yanda katı ve sıvı haldeki molar hacimleri maddeden maddeye çeşitlilik gösterir. Katı ve sıvılardan farklı olarak gazlar bulundukları kapları eşit olarak ve tamamen doldururlar. Çünkü gaz halindeki maddelerin molekülleri katı ve […]
Devamı..