çekirdek

Atom Büyüklüklerine Göre Periyodik Tablo

Bu periyodik tablo, her bir elementin atomlarının nispi boyutlarını gösterir. Her atomun boyutu en büyük element olan sezyum ile ilgilidir. Atom büyüklüğü değerleri, atom yarıçapı verilerinden hesaplanır. Bu tablo, atom boyutunun ve atomik yarıçap değerlerinin periyodik tablo boyunca yatay ve dikey olarak hareket ettikçe nasıl değiştiğini gösterir. Genel olarak, soldan sağa doğru hareket ettikçe atom […]
Devamı..

Çekirdek Kararlılığı Nedir?

Çekirdeğin yapısı hakkında pek çok şey bilinmekle beraber araştırmalar süregelmektedir. Atom yarıçapı 10-10 m büyüklüğünde, atom çekirdeğinin yarıçapı ise 10-15 m büyüklüğündedir. Atom çekirdeğinin yarıçapının kütle numarasının küp kökü ile orantılı olduğu bulunmuştur. Eğer çekirdeğin küresel olduğu varsayılırsa, çekirdek hacminin kütle numarası ile orantılı olması beklenir. Diğer bir deyişle çekirdeğin kütlesi, hacmini belirleyecek ve sonuçta çekirdek yoğunluğunun bütün […]
Devamı..