biyosidal ürün ruhsatı

Biyosidal Ürün Ruhsatlandırma

Biyosidal Ürünlere Yönelik Geçici Ruhsat Verilmesi

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TITCK) görev alanında yer alan insan vücuduna doğrudan temas eden biyosidal ürünlere yönelik 19.03.2020 tarihli E.70938 sayılı Genelge ekinde yayımlanan Biyosidal Ürün Tipi-1 Ve Ürün Tipi-19’a Yönelik Usûl Ve Esaslar Madde 9 kapsamında Geçici Ruhsat başvurusu için bir duyuru yayınladı. İnsan vücuduna doğrudan temas eden dezenfektan ihtiyacının karşılanması adına başvuru yapan […]
Devamı..