içeceklerin ph değerleri

Evdeki Malzemelerin pH Değerleri

Açılımı “Power of Hydrogen” (Hidrojenin Gücü) olan ve bir çözeltinin asitlik ve bazlık derecesini tarif eden ölçü birimine pH denir. Diğer bir deyişle pH çözeltideki hidrojen iyonu [H+] ile hidroksit iyonunun [OH–] derişimlerine bağlı olarak çözeltinin asitliğini tanımlayan birimdir. 0’dan 14’e kadar olan bir skalada ölçülür. H+ derişimi OH– derişiminden fazla olan çözeltiler asidik ve pH değeri […]
Devamı..