gübredeki kimyasallar

Tarımsal Fosforun Geri Dönüşümü

Fosfor tarımda kullanılan temel bir bileşendir. Gıda sektöründe, biyoyakıt ve biyobazlı malzeme sanayinde artan fosfor talebine bağlı olarak küresel fosfat tüketim değerleri önemli ölçüde artmakta ve artmaya devam edeceği öngörülmektedir. 2008 yılında yaklaşık olarak 1,4 milyon ton fosfor sentetik fosfatlı gübre üretimi için tüketilmiştir. Ayrıca, yenilenemeyen fosfat kayası rezervlerinin kontrolü sadece birkaç ülke tarafından (Çin, […]
Devamı..