çözücü

Çözelti Çözünürlük Kavramları

Çözelti, Çözünürlük ve Çözünme Kavramları

Çözelti, çözünürlük ve çözünme. Birbirine çok yakın ve iç içe olan kavramlar. İki ya da daha fazla maddenin herhangi bir oranda bir araya gelerek oluşturdukları homojen karışımlara çözelti denir. Yani bir madde başka bir madde içerisinde gözle görülemeyecek kadar küçük parçalar halinde homojen olarak dağılır. Bu olaya çözünme, elde edilen karışıma da çözelti denir. Bir çözeltiyi […]
Devamı..