UV Işığı Meyvelerdeki Patojenleri Öldürebilir!

UV ışığı, bazı meyvelerin üzerinde bulunan gıda kaynaklı patojenleri öldürebilir.

Organik armut yüzeyindeki petojenler UVC ışığa maruz kaldıktan sonra önemli ölçüde azalmaktadır.

Organik armut yüzeyindeki patojenler UVC ışığa maruz kaldıktan sonra önemli ölçüde azalmaktadır.

Gelişen organik ürün endüstrisi, taze meyve güvenliğini sağlamak konusunda yeni bir yola yakın zamanda kavuşabilir.

Washington Eyalet Üniversitesinden (WSU) bilim adamları, Ultraviyole C (UVC) ışığının bazı meyvelerin yüzeyi üzerinde bulunan gıda kaynaklı patojenlere karşı etkili olduğunu ortaya koydular. Çalışma ‘’the International Journal of Food Microbiology’’ dergisinde yayınlanmıştır.

Bulguların, kimyasal zirai ilaçlara alternatif arayan ve ABD Gıda Güvenliği Modernizasyon Yasası’na uymak zorunda olan organik meyve işlemcileri (üreticileri) için gıda kaynaklı hastalıkların önlenmesinde mutluluk verici bir haber olması beklenmektedir.

WSU Gıda Güvenliği Uzmanı Shyam Sablani ve arkadaşları, organik çiftçilerden ve gıda işlemcilerinden sanitasyon seçeneklerinin azlığı hakkında bilgi aldıktan sonra alternatifleri incelediler ve UVC ışığını araştırmaya karar verdiler. UVC ışığı, Ultraviyole A ve B ışıklarından daha kısa dalgaboyu aralığındadır.

Elektromanyetik spektrum

Elektromanyetik spektrum

 

Sablani : ‘’UVC radyasyonu güneş ışığında bulunmaktadır; ancak tamamı ozon tabakası ve Dünya’nın atmosferi tarafından emilmektedir. Antiseptik (mikrop öldürücü) özelliklere sahiptir ve bakteri, küf ve virüslere karşı etkili olabilir.’’ diyerek UVC ışığının önemini açıklamaktadır.

Opak, katı, nesnelere nüfuz edemeyen UVC ışık, yüzey sanitasyonunda etkili olabilir. Son yıllarda oluşturulan teknoloji, gıda temas yüzeylerinin yanı sıra içme suyu ve kirli havanın sanitasyonunda (sterilize edilmesinde) etkili bir şekilde kullanılmaktadır.

Bu teknoloji, mikroorganizmaların nükleik asitlerini yok edilmesi ve DNA yapılarını bozunması temeli üzerine çalışmaktadır. Ancak çalışmalarda ışığın, meyvenin kimyasal veya fiziksel kalitesini etkilemediği bilinmektedir.

Sablani ve çalışma arkadaşları; E.coli ve Listeria suşlarının bir karışımına karşı patojen imha ışığının etkinliğini belirlemek için elma, armut, çilek, ahududu ve kavun meyvelerini farklı dozlarda UVC ışığına maruz bıraktılar. Elma ve armut üzerindeki patojenlerin yüzde 99,9’unun inaktive olduğunu; ancak UVC ışığına Listeria’nın E.coli’den daha fazla direnci olduğunu keşfettiler.

Sablani: ‘Pürüzsüz yüzeye sahip meyvelerde bu teknoloji çok güzel sonuçlar doğurmaktadır.  Meyveler pürüzlü yüzeye sahip ve kontaminasyon seviyeleri düşük olursa da iyi sonuçlar vermektedir.’’ diye belirtmektedir.

UVC ışığı pürüzlü yüzeye sahip meyvelerde mevcut patojenlerin % 90’ını inaktive etmektedir.

Sablani:’’Gıda Güvenliği Standartları için, meyve üzerinde herhangi bir patojen istenmemektedir.’’ diyor.

Çilek, ahududu ve kavunun pürüzlü yüzeye sahip meyvelerde patojenler zor bölgelere tam anlamıyla gizlenebilmekte ve UVC ışık etkilerinin azalmasına neden olmaktadır. Bakteriyel kontaminasyon seviyeleri yüksek ise o zaman sadece UVC teknolojisi istenilen etkinlik seviyesine ulaşmak için yeterli olmayabilir.

Sablani, araştırmanın pürüzlü yüzeylere sahip meyvelerde UVC ışığın etkinliğini artırmak amacıyla yapıldığından bahsetmektedir.

Sablani: ‘’Bu teknolojiye ilgi her geçen gün artmaktadır çünkü uygulaması hem basit hem de ucuzdur.’’ diye teknolojinin avantajlarından bahsetmektedir.

Bir meyve paketleme hattına UVC lambaları eklemek büyük modifikasyonları gerektirmemektedir. Koruyucu bariyerler ile kapatılmış UVC lambaları, bir konveyör bant üzerinden geçerken meyveleri ışığa maruz bırakacak bir tünel içine kolaylıkla kurulabilir.

Kaynak: sciencedaily.com

Yazar Hakkında

Yücel Gider

İstanbul Üniversitesi FBE Fiziksel Kimya Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi

Bir Yorum Yaz