Sentez reaksiyonu nedir?

Sentez veya doğrudan birleşme reaksiyonları kimyasal reaksiyonların genel türlerinden bir tanesidir. Sentez reaksiyonlarında iki veya daha fazla kimyasal tür daha kompleks yapıda bir ürün oluşturmaktadır. Reaktantlar yani reaksiyona girenler element veya bileşik olabilir. Oluşan ürün her zaman bir bileşiktir. Sentez reaksiyonlarının genel gösterimi şu şekildedir: A + B → AB Sentez reaksiyonlarına bazı örnekler verelim: […]
Read More

Kimyasal Reaksiyon Türleri

Bir kimyasal reaksiyonu kısaca bir veya birkaç saf maddenin belli koşullarda değişime uğrayarak başka madde veya maddelere dönüşmesi olarak tanımlayabiliriz.  Kimyasal reaksiyonlar kimyasal bağların oluşumuna ve/veya kırılmasına yol açan elektron hareketleriyle ilişkilidir. Çok çeşitli kimyasal reaksiyon türü bulunmaktadır ve bunları sınıflandırmanın birden fazla yolu vardır. Bu konuda sizlere yaygın reaksiyon türlerini tanıtmak istiyoruz. Sentez (Birleşme) […]
Read More

Kimyager Ayşe’nin Verimle İmtihanı

Kimyasal madde üretimi yapan fabrikalarda kimyagerlerin ve kimya mühendislerinin en önemli işlemlerinden biri, reaksiyona giren maddelerin tamamen ürüne dönüşmesini sağlamaktır. Bu amaçlar onlar sürekli araştırma yapmakta ve yeni yöntemler geliştirmektedir. Ancak her reaksiyonda girenlerin ürüne dönüşümü tam sağlanamamaktadır. Bunun çok farklı nedenleri vardır. Aşağıda buna örnek olarak verilebilecek bir kurgu hazırlanmıştır. Örnek olay Ayşe, kimyasal […]
Read More

Bilim Adamının Anatomisi [İnfografik]

Bilim adamı ya da bilim insanı; bir bilim dalında yetişmiş, bilgin, sistemli bir şekilde çalışmalar da bulunan, araştırmalar yapan kimse demektir. Bilim adamlarının ortak ve belirgin özellikleri vardır. Bu özellikleri sizler için bir araya getirdik ve bir infografik hazırladık. Öğretmen arkadaşlarımız isterlerse büyük boyutu ile indirip, çıktısını alıp kullanabilirler.
Read More

Molekül Nedir?

Soru: Molekül nedir? Molekül, bileşik ve atom terimleri kafa karıştırıcı olabilir. Sizin için molekülün ne olduğunu (ve ne olmadığını) bazı molekül örnekleri ile açıklayalım. Cevap: İki ya da daha fazla atom birbirleri ile kimyasal bağ yaparlarsa molekülleri oluştururlar. Atomların aynı ya da birbirinden farklı olmasının bir önemi yok. Molekül Örnekleri: Moleküller basit ya da karmaşık […]
Read More

Alaşımlar – III

Çok kullanılan alaşımlar Bronz, insanoğlunun yaptığı en eski alaşımdır. Ağırlıkça yaklaşık 10:1 oranında bakır – kalay karışımından oluşur. Başka bir bakır alaşımı, ağırlıkça % 10 – 45 arasında çinko içeren pirinçtir. Dökme demir (pik demir), % 2 – 4,5 arasında karbon, eser miktarda manganez, fosfor, silisyum ve kükürt içeren demirdir. Dökme demir alaşımlar nikel, krom, […]
Read More

Alaşımlar – II

Alaşımların yapısı Saf metallerin atom yapıları alaşımların özellikleri anlaşılmadan açıklanamaz. Dış görünüşlerinden anlaşılmamakla birlikte metaller kristal yapıdadır. Metal atomları düzenli bir biçimde yerleşmiştir. Bir kafes gibi kesin geometrik kalıplar içinde, belirli noktalarda yerleşmiş düzgün bir ağ oluştururlar. Böyle yapılar mekanik olarak yumuşaktır. Çünkü bir düzlem üzerinde ya da yassı yaprak biçiminde dizilen atomlar, dışarıdan uygulanan […]
Read More

Alaşımlar – I

Genel Tanım İlk alaşım olan Bronz (bakır ve kalay karışımı), İ.Ö. 3000’e doğru bulunmuştur. Günümüzde metal eşyaların çoğu sayıları binleri bulan değişik alaşımlardan yapılır. Alaşım en az biri metal olmak koşuluyla iki ya da daha çok elementin birleşmesinden oluşan bir maddedir. Ancak, hiçbir metal yüzde yüz saf hale getirilemediğinden bu tanım çok geniştir ve alaşım […]
Read More

Deney Raporu Nasıl Yazılır ?

Deney raporları bir laboratuvar çalışmasının en önemli parçalarından biri ve genellikle sizin gelişiminizin kayda değer bir parçasıdır. Eğer eğitmeniniz size deney raporunun nasıl yazılacağına dair bir taslak verdiyse onu kullanınız. Bazı eğitmenler deney raporlarınız için bir defter tutmanızı isteyebilir, bazıları da ayrı raporlar şeklinde sizden isteyebilir. Deney raporları; deneyde ne yaptığınızı, ne öğrendiğinizi ve deneyin […]
Read More

Bor Bileşiklerinin Özellikleri ve Kullanım Alanları

İçinde yemeklerin, böreklerin, keklerin piştiği yüksek sıcaklığa dayanıklı cam kapları bilmeyen yoktur. Bu camların bu kadar yüksek sıcaklığa dayanmasını sağlayan nedir ? Dünyada ticari olarak üretilen ve çok değişik kullanım alanlarına sahip olan 175 civarında bor bileşiği bulunmaktadır. Bu bileşiklerin en yaygın olanları borik asit, boraks, sodyum perborat, boranlar, sodyum bor hidrür ve sodyum metaborattır. […]
Read More

Halojenler

Halojenler, periyodik tablonun 7A grubunda bulunur ve ametallerin özel bir sınıfıdır.  Bu gruptaki elementlerin hepsinin elektronegatifliği yüksektir. Halojen elementleri flor, klor, brom, iyot, astatin ve ununseptiyumdur. Ununseptiyum atom numarası 117dir ve varlığı 2010 yılında bulundu ama geçtiğimiz günlerde laboratuvar ortamında kesin olarak üretilmesi ile periyodik cetvelde yerini aldı. Özellikleri Bu reaktif ametaller 7 değerlik elektoruna sahiptir. Asal gaz yapısına yakın […]
Read More

İnfografik : Kloroform

Bu kimya infografiğinde, kloroformun çeşitli özelliklerini, tehlikelerini ve kullanımlarını görselleştirdik. Kloroform tatlı kokulu organik bir bileşiktir. Aynı zamanda triklorometan olarak da bilinir. Solunması durumunda, kloroform buharı merkezi sinir sistemini etkileyerek baş dönmesi, baş ağrısı, yorgunluk ve hatta ölüme bile sebep olabilir. Kloroform 1800’lü yıllarda geniş ölçüde anestezik olarak kullanılırdı ve aynı zamanda yüksek toksisite seviyesine sahip […]
Read More

Karbohidratların Önemi

Günümüzde karbohidrat denilince aklımıza hemen obezite ve insanlara kilo aldırıcı yiyecekler gelmektedir. Bunun sebebi son zamanlarda moda olan sağlıklı yaşam ile ilgili programlar ve bazen haberler ile medyanın, insanların bilinçaltlarına “karbohidratlar kötüdür” gibi ifadeleri yerleştirmeleridir. Bu konularda bazen uzman doktorlar da kendi aralarında çelişkiye düşmekle beraber çeşitli polemikler de bazen (haber konusu kalmadığında) gündeme gelmektedir. […]
Read More

Sülfürik Asit Nedir?

Sülfürik asit; H2SO4 formülü ile güçlü ve son derece aşındırıcı bir asittir. Canlı dokulardan metallere ve taşlara kadar bir çok farklı malzemeyi aşındırabilir. Tarihte vitriol yağı olarak da bilinen sülfürik asit; hafif viskozite ve keskin kokuya sahip olup  su ve diğer çözücülerde kolaylıkla çözünür. Kimyasal olarak, özelliklerinin derişimine bağlı olduğunu belirten diprotik asit olarak sınıflandırılır. Bu bileşik […]
Read More

Etanoik Asit Nedir?

Etanoik asit aslında daha çok asetik asit olarak bilinir. CH3COOH formüllü organik asit, karakteristik keskin bir kokusu ve ekşi tadı ile renksiz bir sıvıdır. Sirke yaklaşık 4-8% oranında asetik asit içerir yani sirkenin su dışındaki ana bileşenidir diyebiliriz. Genellikle zayıf asit olarak sınıflandırılır, ama saf çözeltileri (buzlu asetik asit) cilt yanıklarına neden olabilir. Kimyasal Özellikleri Etanoik asit […]
Read More

Fenolftalein Titrasyonda Nasıl Kullanılır?

Fenolftalein, titrasyonda kullanılan genel bir bileşimdir. Asidik ortamda renksiz iken daha bazik pH’da pembe renge döner. Bu bileşik 4 formda bulunabilir: H3In+, güçlü asidik koşullarda (pH 0) turuncu H2In, pH 1 ile 8.2 arasında renksiz In2-, bazik durumlarda (pH 8.2 ile 12 arasında) pembe renge döner In(OH)3-, kuvvetli bazik durumlarda renksize döner (pH > 12) […]
Read More

Fenolftalein Nedir?

Eğer polisiye filmleri seviyorsanız, bir olay yerinde kanın varlığını tespit etmek için yapılan testleri muhtemelen görmüşsünüzdür. Peki size bu testlerde fenolftalein kullanıldığını söylesek, şaşırır mıydınız ? Bir kan suç delili olarak alındığı zaman, gerçekten kan olup olmadığını anlamak için, üzerine fenolftalein püskürtüldüğünde birkaç dakika içinde rengin pembeye dönmesi beklenir. Renksizden pembeye, sonra yine renksize ! […]
Read More

Periyodik Tablo Nasıl Kullanılır?

Periyodik tablo kimya kitaplarının sayfalarını ve okul laboratuvarlarının duvarlarını süsler. Bu tablo, kimya bilimciler için “sözlük” niteliğindedir. Evrendeki her şeyin temeli olan elementleri atom numarası ve atom kütlesi gibi ölçülebilir büyüklüklerle ifade eder ve elementler arasındaki benzerliklere dikkat çeker. Elementlerin periyodik tablosu elementler hakkında detaylı bilgiler içerir. Elementin sembolü, atom numarası, atom kütlesi en yaygın […]
Read More

İdeal Gaz Yasası – Çalışma Problemleri

Gazların genel özelliklerinden ve ideal gaz yasası ile ilişkili formülden kısaca burada bahsetmiştik. Konuyu pekiştirmek adına biraz da örnek problemleri görelim ne dersiniz ? Ön Bilgi: Gazlar, sıvılara göre, sıvılarda da katı maddelere göre sıcaklığa karşı daha duyarlıdır.Bu nedenle gazlı termometreler çok hassas sıcaklık ölçümlerinde kullanılır. Sıcaklık değişimine bağlı olarak tüp içindeki gazın gerek hacminin […]
Read More