kolloid nedir

Kolloid Kimyası – III

Tanecik çeşidine göre kolloidlerin sınıflandırılması Kolloidal taneciklerin 1-100 nm arasında olduğunu biliyoruz. Bu aralıkta parçacık büyüklüğü farklı olan maddelerin kolloid çözeltileri üç farklı gruba ayrılır: 1) Multimoleküler kolloidler 2) Makromoleküler kolloidler 3) Assosiye kolloidler 1) Multimoleküler kolloidler Çok sayıda (en az 1 nm çapında) atom veya küçük molekül içeren maddenin dağıtıcı ortamda birleştiği ve agregat […]
Devamı..

Kolloid kimyası – II

Dağıtıcı ortam ve dağılan fazın etkileşimine göre kolloidlerin sınıflandırılması Dağılan fazın dağıtıcı ortama afinitesine bağlı olarak kolloidal sistemler iki grupta incelenebilir. 1) Liyofilik çözeltiler: Liyofilik terimi sıvı seven (yani çözücü seven) anlamına gelir. Bazı maddeler belirli sıvılar için bir afiniteye sahiptir ve halihazırda koloidal çözelti oluştururlar. Uygun bir çözücü ile karıştırılan maddeler liyofilik kolloid ya […]
Devamı..

Kolloid Kimyası

Kolloidal çözelti  nedir? Bir maddenin kendisi için çözücü olmayan bir ortamda 10-5-10-7 cm boyutlarında dağılmasıyla oluşan çözeltiye kolloidal çözelti denir. Kolloidal çözeltiler, dağılma fazı ve dağılan faz olmak üzere iki fazdan oluşur. Dağılma fazı homojen bir ortamdır. Bu ortam katı, sıvı veya gaz halde olabilir. Dağılan fazı oluşturan tanecikler ise çok sayıda atom veya atom gruplarından oluşmuş olup […]
Devamı..