fotosentetik

Karbondioksitin Fotosentezde Çift Rolü: Öncü Bulgular

Araştırmacılar, fotosentez olayında  karbondioksitin ( iyonik formda bikarbonat olan) su molekülünün ayrışmasında düzenleyici bir rolü olduğunu keşfettiler. Bunun anlamı şeker oluşumunda karbon dioksitin ilave bir rol üstlenmesidir.  Bu öncü çalışma Ulusal Bilimler Akademisi yayınlarının son sayısında yayınlanmıştır. Bilindiği üzere karbondioksit içerisinde bulunan inorganik karbon, fotosentez gibi ışık odaklı (fotokimyasal) proseslerde kloroplastlar vasıtasıyla organik karbona dönüşür. Az […]
Devamı..