Kategori: deney

Blog
3

Alevin içerisine bir bileşik bıraktığınız zaman, alev bileşiğin içindeki metal iyonuna bağlı olarak renk değiştirir.…

Laboratuvar
3

Bu kimyasal gösteri deneyinde mavi bir çözelti kademeli olarak renk değiştirmektedir. Erlen veya herhangi bir…